Zwierzęta towarzyszące

Ceva stworzyła i nadal będzie rozwijać wiele innowacji dla zwierząt towarzyszących człowiekowi na co dzień.

Behawior kota i psa

Dzięki kilku głównym innowacjom Ceva stworzyła lekarzom weterynarii możliwość zajęcia się zaburzeniami zachowania u psów i kotów. Jest to obszar, na temat którego dawniej niewiele było wiadomo.

  • Rok 1996: Początek nowego podejścia terapeutycznego - wprowadzenie FELIWAY® do terapii zaburzeń zachowania u kotów
  • Rok 1997: Wprowadzenie SELGIAN® (Selegiliny) do terapii zaburzeń zachowania u psów
  • Rok 2000: Wprowadzenie D.A.P.® (obecnie Adaptil®) umożliwiającego innowacyjne podejście do zaburzeń zachowania specyficznych dla danego gatunku.

Kardiologia u psów

Pomimo niewielkiego zainteresowania ze strony mediów (w porównaniu ze środkami przeciwpchelnymi na przykład!), kardiologia jest dziedziną naukową, w której osiągnięto postęp, wydłużając życie psom równolegle z życiem ich właścicieli.
Dlaczego mielibyśmy zaakceptować przyspieszone starzenie się u naszych oddanych towarzyszy, podczas gdy ich właściciele są leczeni z powodu tych samych zaburzeń?
Jest to rodzaj nowoczesnego socjologicznego podejścia do problemu, które bliskie było rozwojowi Grupy Ceva. Dzięki temu stworzyliśmy gamę leków stosowanych w chorobach serca u psów, między innymi enalapril, ale przede wszystkim spironolakton - pierwsze na świecie przełożenie zastosowania molekuły stosowanej w medycynie ludzkiej do medycyny weterynaryjnej.

Aparat ruchu

W przypadku aparatu ruchu u zwierząt towarzyszących największym problemem jest artroza - choroba zwyrodnieniowa stawów, dotykająca zarówno koty jak i psy z uwagi na wydłużony czas życia tych zwierząt.
Dla tych zwierząt Ceva opracowała specjalne produkty o powszechnie uznawanej skuteczności: leki przeciwzapalne (karprofen, meloksykam) oraz chondroprotektyki.
Jednakże najlepszym przykładem terapii zaburzeń w poruszaniu się jest leczenie kulawizny u koni.
Dopiero w 2001 r. dostępne stało się prawdziwe rozwiązanie terapeutyczne na tę krańcową ułomność, gdy wprowadzono na rynek europejski produkt zawierający kwas tiludronowy - pierwszy weterynaryjny bifosfonian dający możliwość leczenia kulawizny u koni, mającej przyczynę w kości.

Inne pola terapeutyczne

Kolejna innowacja dotyczy dziedziny rozrodu: kabergolina - inhibitor prolaktyny stosowany w celu hamowania laktacji w przebiegu ciąży urojonej u psów.
Należy także wspomnieć o DIARSANYL® (Bentonit-montmorylonit) - terapia wspomagająca w przebiegu idiopatycznej biegunki u psów i kotów.

 

W każdym kraju lista dostępnych produktów dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku oraz obowiązujących wymagań prawnych. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zapoznanie się ze stroną CEVA Santé Animale dla swojego kraju.

Ostrzeżenie: informacje na temat danego produktu zależne są od wymagań prawnych w danym kraju. Dostęp do informacji technicznych ograniczony jest do osób uprawnionych.

Powróć na górę