Programy wsparcia

Ceva wspiera kilka inicjatyw dla rozwoju Afryki

Ceva i projekt SOS

Kampania na rzecz tłumienia śpiączki afrykańskiej (The Stamp Out Sleeping sickness - SOS) istnieje na zasadzie spółki publiczno-prywatnej powstałej w Kampali w Ugandzie w październiku 2006 r. Współpraca ta zawiązała się w odpowiedzi na krytyczną sytuację w wielu dystryktach północnej Ugandy, gdzie występowanie wspólne dwóch szczepów trypanosomatozy afrykańskiej (HAT) - zwanej także "śpiączką afrykańską" - zagrażało konwergencją. Program SOS jak dotąd sponsorował leczenie 250 000 sztuk bydła w pięciu dystryktach: Apac, Dokolo, Kaberamaido, Lira i Amolatar, “oczyszczając” zwierzęta z infekcji dzięki iniekcji pojedynczej dawki leku bójczego wobec świdrowców. W celu zapobieżenia ponownej infekcji należy następnie stosować w sposób ograniczony, spray zawierający insektycydy. Nakłada się go wielokrotnie na kończyny i brzuch krów - miejsca, w których mucha tse-tse lubi się żywić.
Inicjatywa SOS okazała się bardzo skuteczna w:

  1. Zapobieganiu konwergencji dwóch form śpiączki afrykańskiej.
  2. Redukcji liczby przypadków wystąpienia trypanosomatozy afrykańskiej w miejscu leczenia.
  3. Tworzeniu miejsc pracy poprzez dostarczenie produktów weterynaryjnych oraz usług.
  4. Poprawie stanu zdrowia i warunków utrzymania bydła i ludzi w rejonie SOS.

Rozszerzona Faza 2 inicjatywy, obejmująca dodatkowe obszary, planowana jest na rok 2010.

Więcej informacji na stronie SOS.

Ceva i GALVmed

Sojusz pomiędzy Ceva Santé Animale, wspólnotą międzynarodową, społeczeństwem obywatelskim oraz naukowcami ma znaczący wpływ na życie ludzi ubogich. Ceva zobowiązała się do zostania aktywnym członkiem GALVmed, globalnej organizacji non-profit zrzeszającej partnerów publicznych, prywatnych i rządowych, obecnie finansowanej przez Fundację Billa i Melindy Gates. Pozycja Ceva w krajach rozwijających się oraz wiedza praktyczna firmy, szczególnie w zakresie tropikalnej medycyny weterynaryjnej, z pewnością przyniesie korzyść sojuszowi, którego celem jest ochrona zwierząt gospodarskich i ratowanie ludzi poprzez zapewnienie dostępu do szczepionek dla zwierząt gospodarskich, diagnostyki i lekarstw oraz ich przystępności nawet dla najuboższych hodowców.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę GALVmed.

Ceva i konie

Ceva zdecydowała się skierować swoje wysiłki korporacyjnego sponsoringu na 'koński świat', dziedzinę sportu, która naszym zdaniem uosabia więź pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Współpracujemy z jeźdźcami odnoszącymi wielkie sukcesy, jak Stephan Lafouge i Valérie Salles, jak również zapewniamy wsparcie weterynaryjne ich koniom.

Powróć na górę