Odpowiedzialny Biznes

Ceva Santé Animale, jako członek szybko zmieniającej się globalnej społeczności, wspólnie ze swoimi partnerami poszukuje rozwiązań dla trzech spośród głównych problemów ekologicznych naszych czasów: bezpieczeństwo użytkownika i konsumenta, ochrona środowiska...

Ceva Santé Animale, jako członek szybko zmieniającej się globalnej społeczności, wspólnie ze swoimi partnerami poszukuje rozwiązań dla trzech spośród głównych problemów ekologicznych naszych czasów: bezpieczeństwo użytkownika i konsumenta, ochrona środowiska i dobrostan zwierząt. Firma Ceva dokłada wszelkich starań w celu zaproponowania produktów bezpiecznych dla użytkownika, zwierząt i konsumentów we wszystkich krajach działania. Firma nie tylko zapewnia środki konieczne do przeprowadzenia badań niezbędnych do osiągnięcia powyższych celów, lecz także przestrzega najwyższych standardów etycznych we wszystkich swoich działaniach - począwszy od prac badawczo - rozwojowych, poprzez sprzedaż, aż po marketing. 

Powróć na górę