Ochrona zdrowia publicznego

Ceva ogranicza ryzyko przenoszenia się chorób zwierzęcych na ludzi

Zdumiewający odsetek 75% chorób pojawiających się u ludzi jest pochodzenia zwierzęcego. Grupa Ceva ma ogromny wkład w globalną walkę z brucelozą, ptasią grypą i innymi zoonozami, między innymi gorączką Q, która ostatnio stała się istotnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Holandii.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku diagnozuje się 500 000 przypadków brucelozy u ludzi. Bruceloza przenosi się od zwierząt na ludzi głównie poprzez wdychanie pyłu podczas pracy z produktami zanieczyszczonymi przez bakterie Brucella lub poprzez konsumpcję mleka nie poddanego obróbce, a pochodzącego od zakażonych zwierząt.

Jako jedyna międzynarodowa grupa farmaceutyczna weterynaryjna nadal aktywnie biorąca udział w kontroli brucelozy, Ceva jest partnerem w działaniach prewencyjnych w krajach o wysokiej patologii endemicznej. Grupa oferuje służbom zdrowia kompleksowe rozwiązanie problemu szczepień, łącząc zapewnienie samego produktu jak i ekspertyzy technicznej jednego z liderów w zakresie chorób poronnych.

Ceva opracowała nowy typ szczepionki - szczepionka wektorowa, czyniąc firmę jednym z kluczowych graczy w światowych wysiłkach prewencji rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

Przewiduje się, iż do 2020 roku powstanie 50% deficyt w globalnej produkcji białek. Z tego powodu Ceva zaangażowała się w poszukiwanie nowych rozwiązań, mających na celu zwiększenie produkcji białka zwierzęcego we wszystkich częściach świata.

Powróć na górę