Skupiamy się na odpowiedzialności

Będąc światowym liderem w dziedzinie zdrowia zwierząt, Ceva bierze na siebie odpowiedzialność społeczną, nie tylko poprzez przyczynianie się do zapewnienia dobrobytu ludzi i zwierząt, ale także działając w sposób odpowiedzialny i etyczny. Jest to także...

Będąc światowym liderem w dziedzinie zdrowia zwierząt, Ceva bierze na siebie odpowiedzialność społeczną, nie tylko poprzez przyczynianie się do zapewnienia dobrobytu ludzi i zwierząt, ale także działając w sposób odpowiedzialny i etyczny. Jest to także główny cel naszych prac badawczo – rozwojowych.

W obecnych czasach, pełnych niespotykanych przyrodniczych i globalnych wyzwań ekonomicznych, Ceva pracuje ciężko w celu stworzenia produktów bezpiecznych dla użytkowników, zwierząt i konsumentów.

Odpowiedzialność za ochronę środowiska traktujemy bardzo poważnie, prowadząc regularne badania oceniające wpływ odpadów pochodzenia zwierzęcego na środowisko.

Nasze ośrodki badawczo - rozwojowe zwracają szczególną uwagę na zapewnienie dobrostanu zwierzętom. Wszelkie prace wykonywane przez ośrodki reguluje 12-punktową karta etyczna, w której 7 punkt stanowi, iż wszystkie badania na zwierzętach muszą być zgłoszone i zatwierdzone przez wewnętrzną komisję etyczną.

CEVA jest także zauważalnym zwolennikiem różnych programów opiekuńczych i społecznych i bierze w nich czynny udział.

Powróć na górę