Wizja i misja

Zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan środowiska są nierozłącznie związane. Świat potrzebuje holistycznego podejścia, co oznacza, że chroniąc zdrowie naszych zwierząt oraz środowisko dbamy o naszą własną przyszłość.

Co zatem oznacza nasze hasło “Together, beyond animal health”? Rozumiemy je jako trzy główne zadania:

Wyżywienie rosnącej populacji

Świat nie staje się mniejszy, więc zapewnianie ludziom bezpiecznego pożywienia ma kluczową rolę. Obecnie nie wszyscy mają dostęp do wystarczającej ilości białka zwierzęcego. Zrównoważone, intensywne rolnictwo będzie więc jeszcze ważniejsze, aby do 2050 roku wykarmiać 9 miliardów ludzi. Współpracujemy zatem z naszymi partnerami zaangażowanymi w produkcję białka zwierzęcego poszukując coraz bardziej efektywnych sposobów hodowli, które powodują u zwierząt jak najmniejszy stres.

Zwalczanie chorób odzwierzęcych

Staliśmy się wszyscy bardziej mobilni, a tym samym ryzyko poważnych pandemii wzrosło. Z tego właśnie powodu walczymy z zoonozami, które są źródłem zagrożenia. Nasze produkty i usługi - te istniejące jak i te, które dopiero wynajdziemy, pomogą władzom chronić zdrowie ludzi i zwierząt.

Dbanie o zwierzęta domowe i więź z nimi

Im bardziej zurbanizowane są społeczeństwa, tym ważniejsze stały się dla nas zwierzęta towarzyszące. Ich obecność niezmiernie polepsza samopoczucie i jest emocjonalnym oparciem. Wraz ze wzrostem miast rośnie także rola lekarzy weterynarii w edukowaniu ludzi jak żyć w harmonii z naszymi pupilami.

Zdajemy sobie sprawę z rozmiarów naszej wizji i wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrealizować jej sami. Dlatego chcemy wspólnie z innymi profesjonalistami stawić czoła ogromnemu wyzwaniu, jakie stanowi ochrona zdrowia na świecie.

Powróć na górę