Trzoda chlewna

Ceva zapewnia szerokie portfolio produktów weterynaryjnych, które wypełniają potrzeby sanitarne i zootechniczne współczesnego chowu świń. Dzięki temu jesteśmy kluczowym partnerem w tym sektorze.

Grupa Ceva zainwestowała wiele w badania i rozwój, aby móc zaoferować produkty spełniające potrzeby profesjonalistów, szczególnie w zakresie szczepionek, reprodukcji oraz środków przeciwinfekcyjnych.

  • portfolio biologiczne obejmuje szczepionki chroniące przed chorobami układu oddechowego, przeznaczone do walki z clostridia, a także z PCV2, parwowirusami, różycą, PRRS;
  • portfolio reprodukcyjne służy uzyskaniu optymalnych efektów w rozrodzie świń;
  • szeroki wachlarz antybiotyków iniekcyjnych oferowany jest w opakowaniach ułatwiających codzienną pracę lekarzy weterynarii;
  • portfolio uzupęłniają niesteroidowe leki przeciwko-zapalne.

 

W każdym kraju lista dostępnych produktów dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku oraz obowiązujących wymagań prawnych. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zapoznanie się ze stroną CEVA Santé Animale dla swojego kraju.

Ostrzeżenie: informacje na temat danego produktu zależne są od wymagań prawnych w danym kraju. Dostęp do informacji technicznych ograniczony jest do osób uprawnionych.

Powróć na górę