Produkty

Ceva Santé Animale swoją działalnością obejmuje wszystkie sektory produkcji zwierzęcej, zarówno przemysłowej (drób, świnie) jak i tradycyjnej (przeżuwacze), a także zwierzęta towarzyszące i konie.

Dziedziny eksperckie

Grupa CEVA szczyci się szeroko uznaną wiedzą specjalistyczną w wielu dziedzinach terapeutycznych:

  • Zwierzęta towarzyszące: kardiologia, behawior, aparat ruchu, parazytologia
  • Przeżuwacze: antybiotykoterapia, kontrola reprodukcji, szczepionki
  • Świnie: antybiotykoterapia, kontrola reprodukcji, szczepionki
  • Drób: szczepionki, sprzęt do szczepienia, farmaceutyki, środki dezynfekcyjne

Powróć na górę