Powróć do listy produktów

Vectormune ND

zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla kurcząt

VectormuneND druki.pdf

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego dostępna powyżej.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne dla lekarzy weterynarii po zalogowaniu się powyżej (Strefa dla Profesjonalistów), a następnie wybraniu zakładki "Profesjonaliści" na stronie danego produktu.

 

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego dostępna także w innych językach na stronie UE:

Community register of veterinary medicinal products

Powróć na górę