Działanie niepożądane

Działania niepożądane u psów po podaniu produktu Vetrimoxin L.A. zawiesina do wstrzykiwań niezgodnie ze wskazaniami

Ceva otrzymała ostatnio kilka zgłoszeń zdarzeń niepożądanych u psów po podaniu produktu Vetrimoxin L.A. niezgodnie z informacjami w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. Zdarzenia niepożądane dotyczą głównie obrzęków i ropni w miejscu wstrzyknięcia.

Ceva pragnie przypomnieć, że produkt Vetrimoxin L.A. zawiesina do wstrzykiwań jest dopuszczony do stosowania u świń i bydła. W przypadku konieczności leczenia psów produktami opartymi na amoksycylinie, należy zastosować produkty lecznicze weterynaryjne zarejestrowane dla tego gatunku zwierząt.

Powróć na górę